Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja pracy X

II SA/Ol 292/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-07

Pomocy Społecznej w N., umocowanych uchwałą przedstawicieli, prowadzących spór zbiorowy z pracodawcą w imieniu OM '[...]';, - o przeprowadzenie kontroli w Domu Pomocy...
'[...]' przy Domu Pomocy Społecznej w N. do udziału na prawach strony w postępowaniu kontrolnym inspektora pracy prowadzonym w Domu Pomocy Społecznej w N. Uzasadniając powyższe...

SA/Sz 1894/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-18

Arkadiusz Windak Protokolant st.sekr.sąd. Edyta Wójtowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 kwietnia 2004r. sprawy ze skargi Dyrektora Domu Pomocy Społecznej na decyzję...
Pracy w [...] z dnia [...] r. Nr [...] II. wstrzymuje wykonanie uchylonych decyzji III. zasądza od Inspektora Pracy na rzecz strony skarżącej Domu Pomocy Społecznej...

II SA/Sz 1002/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-15

ze skargi T. M. na uchwałę Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 12 lipca 2018 r. nr 647/2018 w przedmiocie odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach...
. Uchwałą nr 647/2008 Zarząd Powiatu w Choszcznie odwołał T. M. ze stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w B., z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków...

II SA/Ke 293/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-07-18

(spr.), Protokolant Sekretarz sądowy Katarzyna Tuz -Stando, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 lipca 2008r. sprawy ze skargi Domu Pomocy Społecznej w Ł...
, po rozpatrzeniu odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ł. od decyzji oznaczonych numerami 3, 4 i 5 zawartych w nakazie Inspektora Pracy Inspektoratu Pracy, utrzymał...

III SA/Lu 338/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-18

pomocy społecznej oraz w celu przywiezienia osoby skierowanej do szpitala psychiatrycznego, może być stosowany wyłącznie przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników...
medycznych lub w ich obecności, przy czym szkolenie pracowników w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego organizuje kierownik szpitala, domu pomocy społecznej...

III SA/Lu 343/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-18

pomocy społecznej oraz w celu przywiezienia osoby skierowanej do szpitala psychiatrycznego, może być stosowany wyłącznie przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników...
medycznych lub w ich obecności, przy czym szkolenie pracowników w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego organizuje kierownik szpitala, domu pomocy społecznej...

III SA/Lu 334/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-23

) przymus bezpośredni w szpitalu psychiatrycznym, w domu pomocy społecznej oraz w celu przywiezienia osoby skierowanej do szpitala psychiatrycznego, może być stosowany...
organizuje kierownik szpitala, domu pomocy społecznej lub zakładu pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego). Przytoczone przepisy nie ograniczają kręgu osób uprawnionych...

II SA/Po 699/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-30

się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania., W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu A. J. zaskarżył ww...
, a także niesłuszne i pozbawione podstaw prawnych twierdzenie, że skarżący może korzystać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, podczas, gdy uprawnionym do korzystania z pomocy...

III SA/Lu 344/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-23

bezpośredni w szpitalu psychiatrycznym, w domu pomocy społecznej oraz w celu przywiezienia osoby skierowanej do szpitala psychiatrycznego, może być stosowany wyłącznie...
kierownik szpitala, domu pomocy społecznej lub zakładu pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego). Przytoczone przepisy nie ograniczają kręgu osób uprawnionych do stosowania...

III SA/Lu 339/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-11-23

bezpośredni w szpitalu psychiatrycznym, w domu pomocy społecznej oraz w celu przywiezienia osoby skierowanej do szpitala psychiatrycznego, może być stosowany wyłącznie...
szpitala, domu pomocy społecznej lub zakładu pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego). Przytoczone przepisy nie ograniczają kręgu osób uprawnionych do stosowania przymusu...
1   Następne >   +2   +5   +10   26