Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

II SA/Rz 446/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-13

mechaniczne. Wezwanie dotyczyło także kwestii tego, czy wnioskodawca korzysta z pomocy społecznej oraz, czy podejmuje prace dorywcze. Wnioskodawcę wezwano także do nadesłania...
wyciągów z posiadanych rachunków bankowych oraz decyzji przyznających świadczenia w ramach pomocy społecznej, w razie ich otrzymywania., W udzielonej odpowiedzi R. K...

II SA/Rz 447/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-13

mechaniczne. Wezwanie dotyczyło także kwestii tego, czy wnioskodawca korzysta z pomocy społecznej oraz, czy podejmuje prace dorywcze. Wnioskodawcę wezwano także do nadesłania...
wyciągów z posiadanych rachunków bankowych oraz decyzji przyznających świadczenia w ramach pomocy społecznej, w razie ich otrzymywania., W udzielonej odpowiedzi R. K...

II SA/Rz 445/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-13

mechaniczne. Wezwanie dotyczyło także kwestii tego, czy wnioskodawca korzysta z pomocy społecznej oraz, czy podejmuje prace dorywcze. Wnioskodawcę wezwano także do nadesłania...
wyciągów z posiadanych rachunków bankowych oraz decyzji przyznających świadczenia w ramach pomocy społecznej, w razie ich otrzymywania., W udzielonej odpowiedzi R. K...

II SA/Rz 1026/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-30

przez pozostałe sześć miesięcy pobiera świadczenia z pomocy społecznej w kwocie po 300 zł. Zaciągnął kredyt na działalność gospodarczą, którego miesięczna rata to 185 zł...
800 zł miesięcznie przez okres sześciu miesięcy w roku. Natomiast przez pozostałe sześć miesięcy korzysta ze świadczeń przyznawanych w ramach pomocy społecznej...

II SA/Rz 782/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-17

pokryte wynagrodzenie dla sporządzającego skargę kasacyjną pełnomocnika oraz wskazania, czy skarżący korzysta z pomocy społecznej. Ponadto wezwano skarżącego do przedłożenia...
też stronę, czy korzysta ze wsparcia pomocy społecznej. Na powyższe G. B. nie udzielił jakiejkolwiek odpowiedzi, a zatem brak jest wiedzy skąd czerpie on środki na utrzymanie...

II SA/Rz 915/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-17

pokryte wynagrodzenie dla sporządzającego skargę kasacyjną pełnomocnika oraz wskazania, czy skarżący korzysta z pomocy społecznej. Ponadto wezwano skarżącego do przedłożenia...
też stronę, czy korzysta ze wsparcia pomocy społecznej. Na powyższe G. B. nie udzielił jakiejkolwiek odpowiedzi, a zatem brak jest wiedzy skąd czerpie on środki...

II SA/Rz 921/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-17

pokryte wynagrodzenie dla sporządzającego skargę kasacyjną pełnomocnika oraz wskazania, czy skarżący korzysta z pomocy społecznej. Ponadto wezwano skarżącego do przedłożenia...
też stronę, czy korzysta ze wsparcia pomocy społecznej. Na powyższe G. B. nie udzielił jakiejkolwiek odpowiedzi, a zatem brak jest wiedzy skąd czerpie on środki...

II SA/Rz 779/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-11

z którego pokryto bądź zostanie pokryte wynagrodzenie dla sporządzającego skargę kasacyjną pełnomocnika oraz wskazania, czy skarżący korzysta z pomocy społecznej. Ponadto wezwano...
. W wezwaniu zapytano też stronę, czy korzysta ze wsparcia pomocy społecznej. Na powyższe G. B. nie udzielił jakiejkolwiek odpowiedzi, a zatem brak jest wiedzy skąd czerpie...

II SA/Rz 780/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-11

z którego pokryto bądź zostanie pokryte wynagrodzenie dla sporządzającego skargę kasacyjną pełnomocnika oraz wskazania, czy skarżący korzysta z pomocy społecznej. Ponadto wezwano...
. W wezwaniu zapytano też stronę, czy korzysta ze wsparcia pomocy społecznej. Na powyższe G. B. nie udzielił jakiejkolwiek odpowiedzi, a zatem brak jest wiedzy skąd czerpie...

II SA/Rz 590/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-11

z którego pokryto bądź zostanie pokryte wynagrodzenie dla sporządzającego skargę kasacyjną pełnomocnika oraz wskazania, czy skarżący korzysta z pomocy społecznej. Ponadto wezwano...
. W wezwaniu zapytano też stronę, czy korzysta ze wsparcia pomocy społecznej. Na powyższe G. B. nie udzielił jakiejkolwiek odpowiedzi, a zatem brak jest wiedzy skąd czerpie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100