Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X

II SA/Wr 10/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-04-04

tradycyjnej przy pomocy odstrzeliwania bloków skalnych'., Rozstrzygnięciem nadzorczym z 13 listopada 1995 r. (...), wydanym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8...
szczególnych funkcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych lub przyrodniczo-środowiskowych., Nowa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89...

II GSK 405/07 - Wyrok NSA z 2008-03-04

prawa i ważnego interesu społecznego przez podmioty nielegalnie stosujące sejsmikę 3D na polskim obszarze geologicznym od roku 1993, a jedynie arbitralnie utrzymał w mocy...
Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę podziela pogląd, że ustanowienie pełnomocnika w ramach prawa pomocy nie oznacza, że staje się on automatycznie...