Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

I OW 113/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-10

ze zm.- dalej:'p.p.s.a.') o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem R. - Z., a Prezydentem Miasta G. o udzielenie pomocy społecznej R. T., obecnie...
, że Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. działający z upoważnienia Prezydenta G. przesłał wniosek R. T. z dnia [...].04.2019r. Kierownikowi Ośrodka Pomocy...

II SA/Rz 1446/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-31

nie przysługuje mu od 25 marca 2012 r. Utrzymuje się jedynie ze środków uzyskiwanych w ramach pomocy społecznej - obecnie jest to zasiłek okresowy z powodu bezrobocia w kwocie 317 zł...
nie pracuje, a jego jedyne źródło dochodu to dwa świadczenia pobierane z pomocy społecznej tj. zasiłek okresowy i zasiłek celowy w niewielkiej łącznej kwocie 407 zł...

II SA/Rz 827/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-11-26

rodziny stanowią obecnie środki uzyskane w ramach pomocy społecznej we wrześniu bieżącego roku w łącznym wymiarze 2056 zł (w tym 456 zł - na opłaty, 200 zł - na żywność...
najszerszego wsparcia w ramach instytucji prawa pomocy, a to głównie z powodu utraty przez niego jedynego źródła dochodu i uzyskania środków z pomocy społecznej. Głębsza...

II SA/Rz 172/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-18

fakt, że wymieniony uzyskuje bardzo niski dochód tj. w wysokości ok. 550 zł miesięcznie, którego źródłem są środki z pomocy społecznej. Obiektywnie rzecz biorąc kwota taka...
wniosku H. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi R. S., H. S., M. S., E. S. oraz W. S...

II SA/Rz 584/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-09

z pomocy społecznej, jak też z żadnych innych form pomocy., Z uwagi na wynikającą z poprzedniego wniosku o prawo pomocy w tej sprawie różnicę pomiędzy deklarowanym...
wniosku J. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na postanowienie Wojewódzkiego...

II SA/Rz 585/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-01

nie korzystają z pomocy społecznej, jak też z żadnych innych form pomocy., Z uwagi na wynikającą z poprzedniego wniosku o prawo pomocy w tej sprawie różnicę pomiędzy deklarowanym...
wniosku J. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego...

II SA/Rz 95/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-09

, pomoce naukowe). Rodzina nie pobiera jakichkolwiek świadczeń z pomocy społecznej. Majątek wnioskodawcy to dom o powierzchni 148 m.kw. oraz wspomniana nieruchomość rolna...
wniosku J. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego...

SA/Rz 1580/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-09-29

kroków w tej sprawie. W dniu zawarcia umowy przedmiotowa działka nie pozostawała we władaniu M. G., albowiem od kilku lat przebywała ona w domu pomocy społecznej, a działkę...

III SA/Gd 811/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-16

egzekucyjnego oraz udzielania pomocy na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać od uczestników postępowania informacji i wyjaśnień...
i budynków oddala skargę. Wnioskiem z dnia 25 maja 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] (dalej także jako 'ZUS' albo 'wnioskodawca') zwrócił się do Urzędu...

I OSK 2150/13 - Wyrok NSA z 2014-06-11

, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Wskazano jednocześnie, iż wnioskodawcy żądają uchylenia w oparciu o ww. przepis decyzji...
społeczny lub słuszny interes strony. Wskazano, iż w obecnie prowadzonym postępowaniu zainicjowanym wnioskiem z dnia 5 maja 2011 roku przedmiotem postępowania...
1   Następne >   +2   +5   10