Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

I GZ 81/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

czy skarżący bądź jego rodzina, czy poszczególni jej członkowie korzystali w wymienionym okresie ze świadczeń pomocy społecznej (rodzaj, wysokość), otrzymywali świadczenia rodzinne...
/Go 409/06 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi T. K. - Firma Handlowa...

I SA/Lu 526/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-02-17

i jej rodziny bez niezbędnych środków do życia i konieczność korzystania ze środków pomocy społecznej, czynnik losowy (pożar, powódź, kradzież, wypadek przy pracy, choroba...
i społecznej, kserokopię oświadczenia o sytuacji majątkowej wnioskodawcy oraz dokumenty poświadczające tę sytuację: potwierdzenie wypłaty emerytury, pismo Spółdzielni...

I GZ 124/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-11

przyznania prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K.Ś. - [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia...
z 15 maja 2007 r., sygn. akt V SA/Wa 703/06 przyznał K. Ś., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą '[...]', prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie...

I GZ 149/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-11

pomocy w sprawie ze skargi K. Ś. - [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia [...] maja 2006 r.; nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego...
., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [...] prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od wpisu od skargi ponad kwotę 500 zł, w pozostałym zakresie odmówił...

I GZ 125/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-22

pomocy w sprawie ze skargi K.Ś. - [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia [...] lutego 2006 r.; nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego...
działalność gospodarczą pod firmą [...], prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od wpisu od skargi ponad kwotę 500 zł, w pozostałym zakresie odmówił...

I GZ 188/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-14

przyznania prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi K. Ś. - [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia [...] maja...
[...], prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od wpisu od skargi ponad kwotę 500 zł, w pozostałym zakresie odmówił przyznania prawa pomocy., W uzasadnieniu...

I GZ 148/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-11

pomocy w sprawie ze skargi K. Ś. - [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia [...] maja 2006 r.; nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego...
., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [...] prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od wpisu od skargi ponad kwotę 500 zł, w pozostałym zakresie odmówił...

I GZ 195/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-12

przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2005r...
r., odmówił skarżącemu M. R. przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych., W uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził, że ciężar udowodnienia braku...

I GZ 90/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-07

2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony...
przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach...

GSK 609/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-15

) [...] Spółka z o.o. w Warszawie, 2) [...] Spółka z o.o. w Warszawie, 3) [...] SA w Warszawie na bezczynność Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie ponownego...
Gospodarki, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - na rzecz skarżących solidarnie - [...] Spółki z o.o. w Warszawie, [...] Spółki z o.o. w Warszawie, [...] SA w Warszawie kwotę 220 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   22