Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Wa 490/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

materialną oraz informując, że nie korzysta z pomocy społecznej, ponieważ otrzymuje emeryturę, która nie wystarcza do godnego życia., Organ odwoławczy stwierdził, że skoro...
strona nie przedstawiła, na żądanie organu, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa ani nie uiściła opłaty skarbowej Komendant...

VIII SA/Wa 887/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

z pomocy społecznej, a w utrzymaniu pomagają mu dzieci. Jest współwłaścicielem mieszkania o pow. [...] m2, którym dysponuje żona, oraz zabudowanej działki o pow. [...] ha...
materiału dowodowego wynika, że skarżący od 2005r. pobiera emeryturę w kwocie [...] zł, nie korzysta z pomocy społecznej, a w utrzymaniu pomagają mu dzieci...

III SA/Gd 678/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-28

i domy pomocy społecznej, 3) pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 4) na cele uzdrowiskowe, 5) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (§...
wynosi mniej niż 1 m (§ 2 ust. 3 rozporządzenia) ani na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy pomocy społecznej, pod budynki związane...

II OPS 6/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

w domu pomocy społecznej w art. 64 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362), czy też wskazuje jak należy rozumieć...
źródła dyrektyw interpretacyjnych, wskazujących w przykładowy sposób, w jakich sferach stosunków społecznych należy poszukiwać cech i okoliczności uzasadniających wydanie...

VI SA/Wa 1919/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-05

Koła Łowieckiego nr [...] '[...]', zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] oraz oświadczenie z Z.U.H. G., Komendant Główny Policji decyzją z dnia...
znaleźć się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a zatem i czyn z art. 178 a k.k., z uwagi na wysoki stopień ich szkodliwości społecznej i potencjalne...

II SA/Wa 960/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-23

osobistych i rodzinnych, organ administracji publicznej - pomocy społecznej podjął procedurę 'Niebieskiej Karty', która to została zakończona w sposób pozytywny...
sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby badanej, na co wskazują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie...

III SA/Gd 517/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-13

niż 1 m (§ 2 ust. 3 ww. rozporządzenia). Ponadto nie lokalizuje się ich w obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, pod szpitale i domy pomocy społecznej...

VI SA/Wa 363/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-20

rozważeniu relacji między interesem społecznym i słusznym interesem strony, poddał analizie aktywność i osiągnięcia strony w dziedzinie strzelectwa sportowego. Na podstawie...
okoliczności., Stwierdzono również, że w interesie społecznym nie leży uwzględnienie wniosku strony o zmianę decyzji administracyjnej i rozszerzenie uprawnień strony o posiadanie...

VI SA/Wa 1635/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-29

za pomocą sfałszowanego dokumentu uzasadnia domniemanie, że osoba skazana za takie przestępstwo może użyć broni w celu sprzecznym z interesem bezpieczeństwa lub porządku...
Społecznych (ZUS), w celu wyłudzenia kredytu hipotecznego w kwocie [...] zł., Jak wynika z analizy akt postępowania sądowego, strona nie działała pod wpływem impulsu...

II SA/Wa 1590/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-24

warunków jej przechowywania i noszenia, w celu uniemożliwienia, a co najmniej utrudnienia, dostania się broni w ręce osób nieuprawnionych, dla ochrony interesu społecznego...
. Właśnie interes społeczny, który wymaga, by bronią dysponowały jedynie osoby gwarantujące bezpieczne i zgodne z przepisami jej posiadanie, sprzeciwia się zachowaniu stronie...
1   Następne >   +2   +5   +10   24