Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

II SA/Wa 814/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-08

dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług - łącznie kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), tytułem nieopłaconej...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik...

II SA/Wa 1363/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-14

i sześćdziesiąt groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Adwokat I. G., pismem z dnia 17 stycznia 2013 r...
., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

II SAB/Wa 641/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-10

się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Należy...
do powołanych wyżej przepisów ustalono, że należne pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie powinno być podwyższone o podatek od towarów i usług, wynoszący na dzień wydania...

II SAB/Wa 641/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-09

' rozporządzenia). W myśl zaś § 4 ust. 3 rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...
obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik z urzędu reprezentowała skarżącego...

II SA/Wa 388/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-06

wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Radca prawny K.B., pełnomocnik z urzędu F.W., złożył w Wojewódzkim Sądzie...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

I SA/Wa 2135/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-27

) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Wojewódzki Sąd...
się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Zgodnie...

I SA/Wa 2029/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-18

niż 120 zł. W myśl zaś § 2 ust. 3 tego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stosownie ponadto do § 20 rozporządzenia wniosek...

I SAB/Wa 674/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-23

dwadzieścia) złotych oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych, stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług za sporządzenie i wniesienia opinii o braku podstaw...
w innej sprawie wynosi - 240 zł. Stosownie do treści § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według...

II SA/Wa 174/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...
pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie wynosi 50% z 240 zł, czyli 120 zł i powinno być podwyższone o kwotę 27,60 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień...

II SA/Wa 290/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-13

na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 124,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, 2. zwrócić adwokatowi M.K. kwotę 15 zł tytułem poniesionych, niezbędnych...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   4