Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

II SA/Wa 2287/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-18

pomocy oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % stawkę podatku od towarów i usług. W piśmie z dnia 12 marca 2014 r. pełnomocnik z urzędu T. B. - adwokat K.P. - zwróciła...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

I SA/Wa 1649/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-28

22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych. Adwokat L. Z. został wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego E. L. (por...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stosownie ponadto do § 20...

II SA/Wa 147/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

(czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Radca prawny J...
prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie radca prawny J...

II SA/Wa 611/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

oraz kwotę 79,20 zł stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, W dniu 27 stycznia 2010 r. radca prawny R. K. - pełnomocnik z urzędu H. S. - złożył w Wojewódzkim Sądzie...
podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

I SA/Wa 1472/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28

, w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć, 20/100) złotych. P O S T A N O W I E N I E Dnia 28 lutego 2011 r. Referendarz sądowy...
% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć, 20/100) złotych. P O S T A N O W I E N I E, Dnia 28 lutego 2011 r., Referendarz sądowy Dariusz Pirogowicz...

II SA/Wa 1207/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-01

% podatku od towarów i usług. Pismem z dnia 16 marca 2009 r., adwokat P. P.ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu dla Ł. S., w sprawie z jego skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy...
za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie adwokat P. P...

I SA/Wa 2036/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-18

, w tym tytułem opłaty kwotę 120,00 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych. Wojewódzki Sąd...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...

I SA/Wa 1168/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-31

, w tym tytułem opłaty kwotę 120,00 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów...

I SA/Wa 1168/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-12

opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych, oraz kwotę 17 (siedemnaście...

I SA/Wa 2036/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

) złotych, w tym: tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa 80/100) złotych. Zarząd...
1   Następne >   2