Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Rz 865/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-27

dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) tytułem kosztów...
podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

II OSK 1936/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-23

wynagrodzenia nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącym z urzędu, uwzględniając także stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...
o podatku od towarów i usług, które to koszty nie zostały pokryte w całości lub w części przez skarżących w niniejszym postępowaniu,, 4. nieobciążanie skarżących kosztami...

II SA/Rz 487/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-16

dla podatku od towarów i usług wskazują na wysokie podstawy opodatkowania tj. 112 423 zł w maju 2017 r., 141 580 zł w czerwcu 2017 r. i 210 187 zł w lipcu 2017 r. co świadczy...
własnej działalności nie przerzucać na ogół obywateli, z których podatków finansowane jest m. in. prawo pomocy., Należy także podkreślić, że skarżąca nie przedłożyła...

II SA/Rz 487/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-10-04

. Przedłożone natomiast deklaracje dla podatku od towarów i usług wskazują na wysokie podstawy opodatkowania tj. 112 423 zł w maju 2017 r., 141 580 zł w czerwcu 2017 r. i 210 187...
swoich racji na drodze sądowej winna więc w tym celu zabezpieczyć odpowiednie środki, by kosztów własnej działalności nie przerzucać na ogół obywateli, z których podatków...

II SA/Op 35/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-17

należnego nad naliczonym. Nadto Spółka comiesięcznie rozliczała się z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług. Natomiast przedstawione przez Spółkę rachunki...
ze stosunków cywilnoprawnych oraz opłat za usługi, do których stosuje się przepisy o cenach., Stosownie natomiast do art. 3 pkt 8 Ordynacji podatkowej niepodatkowe należności...

II OSK 2128/12 - Wyrok NSA z 2014-02-04

nad naliczonym. Nadto Spółka comiesięcznie rozliczała się z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług. Natomiast przedstawione przez Spółkę rachunki zysków...
. do grudnia 2010 r. oraz od stycznia 2011 r. do maja 2011 r. występowała, w zależności od okresu, nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym, bądź nadwyżka podatku należnego...