Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II SA/Ol 949/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-07

pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia, wynosząca 240 zł. Przyznawana opłata byłaby podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2 ust. 3 ww. rozporządzenia). Cenę sporządzenia skargi kasacyjnej w niniejszej...