Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

IV SA/Wa 1446/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-11

% podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 26 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę K. G. w przedmiocie ustalenia podmiotu...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

II SAB/Wa 198/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-27

osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej...
, opłaty za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej...

II SAB/Wr 76/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-15

147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych 60/100), tytułem...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według...

II SA/Bd 1394/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-11-09

przed sądami administracyjnymi w innej sprawie- 480 zł. Stawkę tę zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Wobec tego, skoro wyznaczony...

II SAB/Lu 513/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-25

147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych należnego podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia...
stosownie do unormowania § 2 ust. 3 rozporządzenia o stawkę należnego podatku od towarów i usług wynoszącą dla tej usługi 23% (art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy...

II SAB/Lu 539/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-04

(dwieście dwadzieścia jeden 40/100) złotych, w tym tytułem należnego podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych tytułem wynagrodzenia...
należnego podatku od towarów i usług wynoszącą dla tej usługi 23% (art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst...

II SA/Lu 1024/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-10-03

, w tym kwotę [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym pierwszej instancji...
wynosi 240 złotych. Stosownie do unormowania § 4 ust. 3 rozporządzenia kwota ta podlega podwyższeniu o stawkę należnego podatku od towarów i usług wynoszącą dla tej usługi...

II SAB/Lu 548/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-17

Administracyjnego w Lublinie) kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych należnego podatku od towarów i usług, tytułem...
rozporządzenia o stawkę należnego podatku od towarów i usług wynoszącą dla tej usługi 23% (art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów...

II SA/Gd 794/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-28

w Gdańsku wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy) za sporządzenie...
, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

I SA/Wa 469/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-02

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę [...] ([...]) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę [...] ([...]) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług...
rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   90