Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Kr 963/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. z dnia [...] czerwca 2019 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik, listopad i grudzień 2017r...
2019 r. nr [...], określającą P. sp. jawna z siedzibą w N. S., wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług: za październik 2017 r. w kwocie [...]zł...

I SA/Kr 269/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-22

- Skarbowego w K. z dnia 24 grudnia 2019 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2014 r. skargę oddala. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w K. decyzją...
. z o. o. w W.) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2014r. w kwocie [...]zł., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym...

I SA/Kr 89/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-09

Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. z dnia [...] listopada 2019 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec, wrzesień i grudzień 2014r. skargę...
marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: 'ustawa o VAT', 'u.p.t.u.') za ww. okres. Kontrola zakończona została wynikiem...

I SA/Kr 88/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-09

Celno-Skarbowego w K., z dnia 4 listopada 2019 r. Nr [...], w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2014r., skargę oddala. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego...
w podatku od towarów i usług za lipiec 2014r. w kwocie 566.442 zł., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. W dniu 27 sierpnia 2018r., organ...

I SAB/Go 4/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-05

za przedmiot zwrot podatku od towarów i usług za październik 2016 r. postanawia: odrzucić skargę. Skarżąca Spółka P wniosła 11 kwietnia 2018r. skargę na przewlekłość...
w prowadzeniu postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie mającej za przedmiot zwrot podatku od towarów i usług za październik 2016 r., W odpowiedzi na skargę...

I SAB/Kr 23/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-27

rozliczeń podatku od towarów i usług za okres od 1 października 2017 roku do 31 października 2017 roku, przez Urząd Skarbowy. W wywiedzionej skardze Spółka wniosła o:, 1...
stycznia 2018 roku, w zakresie weryfikacji prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za m-c październik 2017 roku, przed dokonaniem zwrotu nadwyżki podatku...

I SAB/Go 4/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-12

za przedmiot zwrot podatku od towarów i usług za październik 2016 r. postanawia: odrzucić skargę. Skarżąca spółka P wniosła 11 stycznia 2019 r. skargę na przewlekłość...
w prowadzeniu postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie mającej za przedmiot zwrot podatku od towarów i usług za październik 2016 r., W odpowiedzi na skargę...

I SAB/Kr 3/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-20

terminu zwrotu podatku od towarów i usług - skargę oddala - I., H. sp. z.o.o. z siedzibą w K. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie...
(tekst jedn. Dz.U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 ze zm.; dalej-uks) w związku z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług poprzez:, - nieuzasadnione przedłużanie w czasie...

I SAB/Gd 17/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-28

Urzędu Skarbowego w dniu 28 października 2014 r. wszczął w Spółce kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem w podatku od towarów i usług - zasadność...
. Naczelnik Urzędu wszczął wobec Spółki postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług m. in. za miesiąc sierpień 2014r., które na dzień wniesienia skargi...

I SA/Go 168/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-06-22

Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego (dalej: Naczelnik US, organ) o stwierdzenie nadpłaty w podatku od towarów i usług za okres...
dla podatku od towarów i usług VAT-7 za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2012 r., W motywach wniosku Miasto wskazało, że został on złożony w następstwie...
1   Następne >   +2   +5   10