Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 1843/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-28

pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 23 października 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 1843/14 referendarz sądowy przyznał...
prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

IV SA/Wa 2755/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-17

(pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 12 listopada 2015 r., sygn. akt IV SA/Wa 2755/15 referendarz sądowy...
przed adwokata ustanowionego z urzędu opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

IV SA/Wa 3560/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-16

20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 1 marca 2016 r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie...
prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

IV SA/Wa 3427/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

pomocy oraz kwotę 55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 21 marca 2016 r. referendarz sądowy przyznał...
z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

IV SA/Wa 338/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-03

pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2014 r., sygn. akt IV SA/Wa 338/14 referendarz sądowy przyznał skarżącemu...
udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

IV SA/Wa 672/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-01

drugiej instancji, podwyższoną o kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług. B. R. i Z. R...
rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

IV SA/Wa 1993/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

% podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 20 listopada 2017 r. starszy referendarz sądowy przyznał I. K. (skarżącej) prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów...
, o której mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...

IV SA/Wa 2726/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-28

pomocy oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2017 r. starszy referendarz sądowy...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną...

IV SA/Wa 531/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-05

wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 21 lipca 2017 r...
podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów...

IV SA/Wa 3232/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-23

wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług...
wynoszą 240 zł., W myśl zaś § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...
1   Następne >   +2   +5   +10   33