Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I SA/Rz 204/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-11

z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz...
o podatku od towarów i usług, do usług związanych z obsługą ruchu lotniczego., Wnioskiem z dnia 17 kwietnia 2014 r. skarżąca zwróciła się do Ministra Finansów o wydanie...

II FSK 2841/17 - Wyrok NSA z 2019-07-24

., poz. 851, dalej: u.p.d.o.p.), wraz z podatkiem od towarów i usług, zaznaczając, że w związku z brakiem uregulowania tych wierzytelności nie będzie dokonywać korekt...
podatku od towarów i usług na podstawie art. 89a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, dalej: u.p.t.u.)., Działający...

I SA/Sz 1236/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-01-19

z dnia 17 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży działek gruntu...
działek Wnioskodawczyni posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz...

I FSK 339/16 - Wyrok NSA z 2020-08-27

indywidualną Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2014 r. nr ITPP2/443-1325/14/EB w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala...
interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2014 r. o nr ITPP2/443-1325/14/EB w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz zasądził stosowne koszty...

I FSK 675/17 - Wyrok NSA z 2019-08-23

z dnia 4 lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz G. K...
., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług, uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną oraz zasądził zwrot kosztów postępowania., 1.2. Podsumowując ocenę zaskarżonej...

I SA/Sz 89/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-03-29

wniosek, uzupełniony w dniach 23, 25 i 26 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania zbycia...
transakcji, będzie on zobowiązany do uwzględnienia w kwocie sprzedaży, należnego podatku od towarów i usług?, Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca...

I FSK 900/17 - Wyrok NSA z 2019-07-17

Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. nr IPPP1/4512-430/15-4/AW w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. 1.1. Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2017r...
. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną oraz zasądził...

I FSK 878/17 - Wyrok NSA z 2019-07-17

Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2015 r. nr IPPP1/4512-428/15-5/MPe w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. 1.1. Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2017r...
. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2015r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną...

I FSK 2002/17 - Wyrok NSA z 2020-10-06

i Finansów z dnia 12 stycznia 2017 r. nr 0461-ITPP3.4512.603.2016.2.AT w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3...
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 stycznia 2017 r. o nr 0461-ITPP3.4512.603.2016.2.AT w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz zasądził na rzecz skarżącego zwrot...

I FSK 522/17 - Wyrok NSA z 2019-07-16

Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. nr IPPP3/4512-638/15-2/IG w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę...
. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawy o VAT)., 1.2. We wniosku Gmina podała, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   69