Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SAB/Wa 10/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

prawa pomocy oraz kwotę 52,80 zł stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług. W dniu 20 września 2010 r. adwokat J. K. - pełnomocnik z urzędu R. B. - pismem z dnia 16 września...
prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

II SAB/Wa 10/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-16

pomocy oraz kwotę 26,40 zł stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług. W dniu 29 lipca 2010 r. adwokat J. K. - pełnomocnik z urzędu R. B. - wniósł do Naczelnego Sądu...
udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...