Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

VII SA/Wa 1381/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-31

). Na mocy § 2 ust. 3 rozporządzenia ustalona opłata ulega podwyższeniu o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług., W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji...
41,40 zł (czterdziestu jeden złotych czterdziestu groszy), stanowiącą 23 % podatku VAT - łącznie kwotę 221,40 zł (dwustu dwudziestu jeden złotych czterdziestu groszy...