Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

VIII SA/Wa 558/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

za usuwanie odpadów nie zawierają 7% stawki podatku VAT, podczas gdy wskazany wyżej przepis ustawy o cenach mówi, że w cenie uwzględnia się już podatek od towarów i usług (VAT...
. z art. 2 ustawy o cenach. Zdaniem skarżącego, można postawić tezę, że cena towaru lub usługi nie obejmuje podatku VAT tylko wtedy, gdy te nie są takim podatkiem obciążone...

II SA/Wr 387/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-06

80/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 82,80 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa 80/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę...
, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów...

II SA/Kr 412/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-10-16

) w tym [...] zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

VII SA/Wa 1428/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-06

przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, o czym stanowi § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia., Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia...

VII SAB/Wa 153/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, o czym stanowi § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia., Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

I SA/Bk 1243/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-05

od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem...
za towar lub usługę., W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru, (usługi...

I SA/Bk 1235/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-11

, którą należy zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych...
przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów lub usług oraz podatkiem akcyzowym. Zdaniem autora skargi pojęcie 'górna stawka' odpowiada...

VII SA/Wa 1234/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-26

% podatku od towarów i usług tj. o kwotę 46 zł (czterdzieści sześć złotych), łącznie kwotę 246 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych), tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

VII SA/Wa 1236/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-26

% podatku od towarów i usług tj. o kwotę 46 zł (czterdzieści sześć złotych), łącznie kwotę 246 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych), tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

I SAB/Wa 162/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-26

) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z dnia 10 czerwca...
od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Zgodnie ponadto z § 16...
1   Następne >   +2   +5   +10   42