Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS X

II SA/Wa 191/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-30

23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat K. P. została wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

II SA/Wa 532/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-06

się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...
., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika z urzędu wynosi 240 zł i powinna być podwyższona o podatek od towarów i usług, wynoszący na dzień...

II SA/Wa 44/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny P. P. został wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie...

II SA/Wa 195/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-26

w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...
obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika...

II SA/Wa 243/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-19

), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat R. S. został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką...
, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...

II SA/Wa 904/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-10

złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny E. S. została wyznaczona...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...

III SA/Wr 149/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-03-06

Administracyjnego we Wrocławiu wynagrodzenie w kwocie 295,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł...
w kwocie 295,20 zł, w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej...

II SA/Wa 1491/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-22

podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł., Adwokat M. S. złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a następnie 29 marca 2016 r. wniosła skargę kasacyjną...
. referendarz sądowy przyznał adwokatowi M. S. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 147,60 zł, w tym tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę...

III SA/Wr 513/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-29

we Wrocławiu kwotę 295,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych...
adwokatowi A.B. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych 60/100), w tym podatek od towarów i usług...

III SA/Wr 306/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-06

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wynagrodzenie kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem 60/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 27,60 zł (słownie...
prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100