Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 1538/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-08

', wynosi 240 zł., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług...
, który reprezentował skarżącą przed sądem I instancji) i powinno być podwyższone o kwotę 41,40 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień wydania postanowienia wynosi 23...

II SA/Wa 362/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-08

na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % stawkę podatku od towarów i usług, 2. zwrócić adwokatowi A.Z. kwotę 4,20 zł tytułem poniesionych, niezbędnych...
udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

II SA/Wa 180/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-26

zł tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 27,60 zł stanowiącą 23 % stawkę podatku od towarów i usług, W dniu [...] lipca...
, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...

II SAB/Wa 153/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-15

23 % stawkę podatku od towarów i usług, 2. zwrócić adwokatowi A.Z. kwotę 4,20 zł tytułem poniesionych, niezbędnych i udokumentowanych wydatków. W dniu 17 listopada 2014...
z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 2070/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-06

za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie radca...
. c, a także w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, postanowiono, jak w sentencji., Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art...

II SA/Wa 813/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-20

się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie r. pr. R. F. został ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu dla R. G...
być podwyższone o kwotę 110,40 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług, który na dzień wydania postanowienia wynosi 23%., Ponadto, w niniejszej sprawie r. pr. R. F., stosownie do §...

II SA/Wa 194/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-13

i dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wyrokiem z dnia 17 października 2011 r. Wojewódzki Sąd...
18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia), przy czym w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 23 % podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 55,20...

II SA/Wa 1210/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

(słownie: pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, 2) odmówić przyznania...
czterdzieści) złotych oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23% podatku od towarów i usług., Nie zasługuje natomiast na uwzględnienie wniosek pełnomocnika...

II SA/Wa 2064/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-25

stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 1 marca 2011 r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu S. S. w niniejszej sprawie prawo pomocy w zakresie...
podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

II SA/Wa 2328/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-06

za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden 40/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wyrokiem z dnia 9 marca...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej...
1   Następne >   +2   5