Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 524/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016, poz. 710), a w szczególności nie wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi ani też miary i ilości (liczby) dostarczonych...
wymogom art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a w szczególności nie wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi ani też miary i ilości (liczby...

VI SA/Wa 558/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

, przy czym w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 22 % podatku od towarów i usług, tj. o kwotę 79,20 zł., Uwzględniając powyższe, na podstawie...
złotych i dwadzieścia groszy), stanowiącą 22% podatku VAT, tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 6...

VII SA/Wa 1802/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-19

), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy). Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzją z dnia [...] maja 2014...