Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

II SA/Wa 35/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-02

dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat A. A. została wyznaczona przez Okręgową...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

II SA/Wa 341/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-13

groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem...
, wynoszą 480 zł., Ponadto w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną...

IV SA/Wa 1914/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-31

pomocy oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2012 r. referendarz sądowy przyznał...
przed radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

II SA/Wa 212/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-07

dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat J. G. został wyznaczony przez Okręgową Radę...
z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie udzielona stronie skarżącej pomoc prawna...

II SA/Wa 2007/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-09

złotych czterdzieści groszy) tytułem 23 % podatku od towarów i usług. Na wniosek skarżącego, postanowieniem z dnia 10 marca 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 1788/08 zostało...
podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie adwokat J. C. został wyznaczony pełnomocnikiem...

IV SA/Wa 806/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-09

pomocy oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2017 r. starszy referendarz sądowy...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 520/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 19 maja 2017 r. starszy referendarz sądowy przyznał skarżącemu S. Z. prawo pomocy w zakresie...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...

II SA/Wa 2210/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 2031/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-24

na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. W skardze kasacyjnej z dnia 6 sierpnia 2013 r. pełnomocnik z urzędu C. K...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

IV SA/Wa 1174/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-22

(pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 3 lipca 2017 r. Referendarz sądowy ustanowił w niniejszej...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej...
1   Następne >   +2   6