Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Miar X

II GZ 248/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-31

zapłatę zaległości publicznoprawnej z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 1 803,00 zł oraz z tytułu pobranych, a niewpłaconych zaliczek na podatek dochodowy...
-Wilda z [...] września 2019 r. odraczającą zapłatę zaległości publicznoprawnej z tytułu podatku od towarów i usług w kwocie 1 803,00 zł oraz z tytułu pobranych...

VI SA/Wa 1619/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-20

oraz ich uzasadnione koszty, a także wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dodatkowo mając na uwadze, w przypadku opłat, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt...
uiszczenia opłaty, wydany został z naruszeniem art. 84 i art. 217 Konstytucji RP. Opłata bowiem, mimo że w odróżnieniu od podatku jest ciężarem, którego poniesienie wiąże...

VI SA/Wa 671/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-24

, a także wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dodatkowo mając na uwadze w przypadku opłat, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 4 i 5:, 1) zakres...
sejmową nr 538 w sprawie zasadności wprowadzania do obrotu taksometrów elektronicznych uniemożliwiających przedsiębiorcom zmiany cen usług bez konieczności dokonania...