Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SAB/Wa 87/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-16

) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2011 r...
rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej...

II SAB/Wa 345/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-19

ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...
w kwocie 240 zł, na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 lit. 'c' i ust. 1 pkt 2 lit. 'a' , podwyższając powyższą kwotę o stawkę podatku od towarów i usług w oparciu o art. 41 ust. 1...

V SA/Wa 2850/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-16

23% podatku od towarów i usług kwotę 69 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych). Postanowieniem z 22 marca 2011 r. sygn. akt V SA/Wa 2850/10 referendarz sądowy Wojewódzkiego...
% podatku od towarów i usług kwotę 138 zł., Pismem z dnia 22 grudnia 2011 r. radca prawny zawiadomił Sąd o sporządzeniu opinii o odmowie wniesienia skargi kasacyjnej...

II SAB/Wa 104/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

złotych dwadzieścia groszy) tytułem 23% podatku od towarów i usług. Wnioskiem z dnia 6 marca 2012 r. pełnomocnik skarżącego - J. O., ustanowiony z urzędu - adwokat P. H...
Patentowego, wynosi 240 zł., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług...

V SA/Wa 1580/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-25

nieopłaconej pomocy prawnej kwotę ... zł (... złote) w tym: tytułem opłaty kwotę ... zł (... złotych), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę ... zł (... złote...
prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

V SA/Wa 62/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-30

) w tym: tytułem opłaty kwotę ... zł (... złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę ... zł (... złotych ... groszy); Pismem z dnia ... lipca 2010 r...
, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

V SA/Wa 387/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-29

) w tym: tytułem opłaty kwotę ... zł (... złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę ... zł (... złotych ... groszy); Pismem z dnia ... listopada 2010 r...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Biorąc powyższe...

V SA/Wa 2603/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-02

i sześćdziesiąt groszy), w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych...
w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

V SA/Wa 2604/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-02

i sześćdziesiąt groszy), w tym: tytułem wynagrodzenia kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych...
w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...

V SA/Wa 2555/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...
od towarów i usług kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy). Postanowieniem z dnia 26 listopada 2014 r. referendarz sądowy przyznał stronie skarżącej...
1   Następne >   +2   +5   +10   27