Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Gl 539/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-12

-Skarbowego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do sierpnia 2017 r. 1...
w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do sierpnia 2017 r. Kwoty tych skonkretyzowanych powinności podatkowych zostały wskazane w decyzji Organu...

I SA/Ol 56/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-08

Celno - Skarbowego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec i sierpień 2017 r. oddala skargę. Zaskarżoną do WSA w Olsztynie decyzją...
przez podatnika rachunek bankowy kwota '[...]' zł oraz ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, - za lipiec 2017 r. w wysokości '[...]'zł...

I SA/Ol 57/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-08

Celno - Skarbowego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2017 r. oddala skargę. Zaskarżoną do WSA w Olsztynie decyzją z dnia...
rachunek bankowy kwota '[...]' zł, oraz ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, - za wrzesień 2017 r. w wysokości '[...]' zł uchylił decyzję...

I SA/Sz 149/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-07-10

Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2013 r. oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
. (dalej: 'Strona' lub 'Skarżąca') zobowiązanie w podatku od towarów i usług [...] r. w kwocie [...]zł., Powyższe decyzje wydane zostały w następujących okolicznościach...

III SA/Wa 2671/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-09

w W. na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w W. z dnia [...] października 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy...
przez J. Sp. z o. o., NIP: [...] (dalej też jako Spółka lub Skarżąca) podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres...

I SA/Gl 1448/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-15

Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do kwietnia 2014 r. oddala skargę...
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej jako u.p.t.u.), po rozpatrzeniu odwołania...

I SA/Gl 1449/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-15

Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2014 r. oddala skargę. Decyzją z dnia...
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej jako u.p.t.u.), po rozpatrzeniu odwołania A Spółka Jawna...

I SA/Gl 1409/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-18

Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie podatku od towarów i usług za listopad 2016 r. oddala skargę...
z [...] r. nr [...] określającej wysokość zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za listopad 2016 r. oraz kwoty podatku podlegającego wpłacie z faktur wystawionych...

I SA/Sz 521/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-17

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia 18 maja 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług...
2016 r. kwoty podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.); zwanej...

I SA/Sz 909/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-07-12

. na decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2015 r., I, II, III i IV kwartał 2016 r...
. nr 428000-CKK2-2.4103.12.2020.16 w przedmiocie podatku od towarów i usług za IV kwartał 2015 r., I - IV kwartał 2016 r., uchylił decyzję organu I instancji w części dotyczącej określenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   91