Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X

II SA/Wa 96/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-04

4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...
obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika...

II SAB/Wa 338/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-17

, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...
z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. 'c' rozporządzenia w kwocie 240 zł, podwyższone o kwotę 55,20 zł stanowiącą stawkę 23 % podatku od towarów i usług, co łącznie stanowi kwotę 295,20...

II SAB/Wa 293/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-22

ust. 3 rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...
czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik z urzędu skarżącego została wyznaczona pełnomocnikiem przed Sądem...

II SA/Wa 768/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Radca prawny M. W. został wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 2183/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-23

podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie udzielona stronie skarżącej pomoc prawna polegała...
z urzędu wynagrodzenie wynosi 240 zł, które - stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia - powinno być podwyższone o podatek od towarów i usług, wynoszący na dzień wydania...

II SA/Wa 1824/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...
, że należne pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie wynosi 240 zł, które - stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia - powinno być podwyższone o podatek od towarów i usług...

II SA/Wa 2021/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie udzielona stronie skarżącej pomoc prawna polegała na sporządzeniu...
, które - stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia - powinno być podwyższone o podatek od towarów i usług, wynoszący na dzień wydania niniejszego postanowienia 23%., Oznacza...

II SAB/Wa 1017/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-28

(dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej...
się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Udzielona skarżącemu w niniejszej sprawie pomoc prawna polegała na złożeniu pisma...

II SAB/Wa 1017/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-29

dwadzieścia złotych) oraz kwotę 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy...
240 zł., Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą...

II SAB/Wa 252/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-27

(czterdzieści jeden złotych i czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Decyzją Okręgowej Rady...
rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...
1   Następne >   +2   +5   +10   13