Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

IV SA/Wa 1269/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

sześćdziesiąt groszy) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem...
z urzędu, opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

II SA/Wa 810/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny R. K. został wyznaczony przez Okręgową...
od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych...

II SA/Wa 1208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

% podatku od towarów i usług - łącznie kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

II SA/Wa 1628/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2017 r. oddalił...
z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...

I SA/Wa 1671/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-14

., Stosownie do treści § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...
czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie ustanowiony z urzędu pełnomocnik reprezentował skarżącego w postępowaniu...

I SA/Wa 1518/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-17

20/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych...
czy też postanowienie Urzędu Patentowego - wynoszą 240 zł. Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia - opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług...

I SA/Wa 614/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

20/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych...
rozporządzenia - opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

I SA/Wa 613/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-24

20/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych...
rozporządzenia - opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

IV SA/Wa 1698/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-21

, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...
przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie uznano...

I SA/Wa 1071/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-06

60/100) złotych, w tym : tytułem opłaty kwotę 120 (dwadzieścia) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych...
. rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...
1   Następne >   +2   +5   +10   20