Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I SA/Gd 345/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-10

, w wyniku których dokonują na rzecz tych kontrahentów określonych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Za każdym razem ww. spółki wystawiają zgodnie...
z obowiązującymi przepisami faktury, w których wskazana jest zarówno kwota netto, jak i kwota uwzględniająca podatek od towarów i usług. Kwoty netto wynikające z wystawionych...

I SA/Gd 211/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-26

'u.p.d.o.f.', u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z działalności uważa się przychód pomniejszony o należny...
podatek od towarów i usług., Powołując się na poglądy wyrażone w wyrokach: Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. akt II FSK 1545/11...

I SA/Gd 210/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-04-26

', u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z działalności uważa się przychód pomniejszony o należny podatek...
od towarów i usług. Takie daleko idące rozróżnienie nie jest zasadne, bowiem mechanizm i konstrukcja prawna podatku określanego na gruncie prawa krajowego jako 'podatek...

III SA/Gl 573/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-31

Rozwoju i Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. Wnioskiem z dnia [...] r. Gmina B. wystąpiła o wydanie interpretacji...
indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania hali sportowej oraz prawa do odliczenia...

III SA/Gl 551/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-18

Rozwoju i Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza od Szefa Krajowej...
podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm. - powołanej dalej jako O.p.), pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie...

I SA/Gd 554/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-19

na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. W dniu 4 października 2016...
r. Gmina złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia...

III SA/Gl 498/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-04

indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza...
faktyczny dotyczący zdarzenia przyszłego. Od 1 stycznia 2017 r. Gmina jest zobowiązana zcentralizować swoje rozliczenie podatkowe w podatku od towarów i usług, uwzględniając...

III SA/Gl 445/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-22

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...]. r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. W interpretacji indywidualnej z [...] r., nr [...] Minister...
podatku od towarów i usług., Interpretacja została wydana w następujących okolicznościach. Jak już wspomniano, w piśmie z [...] r. Gmina zwróciła się o wydanie interpretacji...

III SA/Gl 607/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-06

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. W zaskarżonej interpretacji indywidualnej z [...] r...
stosunku podatkowoprawnego. Gmina uzyskała ten status nie tylko realizując podatkowy stan faktyczny ukształtowany w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług...

I SA/Gd 212/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-14

. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 października 2016 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę. W dniu 17 maja 2016 r...
. został złożony wniosek Gminy Miejskiej, uzupełniony w dniu 2 sierpnia 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie...
1   Następne >   +2   +5   +10   16