Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

III SA/Wa 166/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

przez stronę w latach 1998-1999 z tytułu zwolnienia w podatku od towarów i usług., Ponadto zarzuciła rażące naruszenie procedury mające wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie...
objęte sentencją zaskarżonej decyzji obejmowały w całości wpłaty dokonane przez Skarżącą w 1999 r. z tytułu zwolnienia z podatku od towarów i usług (art. 31 ust. 1 pkt 2...

II SA/Wa 1606/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-16

480 zł., Ponadto w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według...
stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że należna...

II SA/Wa 342/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-05

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat A. L. została wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnikiem...
Patentowego, wynoszą 480 zł., Ponadto w myśl § 4 ust. 3 rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 283/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-02

i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej sprawie pełnomocnik...
o kwotę 55,20 zł stanowiącą stawkę 23 % podatku od towarów i usług, co łącznie stanowi kwotę 295,20 zł, Z tych względów, na podstawie art. 250 § 1 p.p.s.a. i art. 258 §...

II SAB/Wa 338/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-06

groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie...

II SA/Wa 588/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-07

adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...
o podatku od towarów i usług., Wyznaczony pełnomocnik nie prowadził sprawy w I instancji, bowiem został wyznaczony po wydaniu wyroku w tej sprawie przez Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 459/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-27

23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych. Radca prawny M. T. została wyznaczona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych...
podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie udzielona skarżącemu pomoc prawna polegała...

I SAB/Wa 72/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-30

dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Postanowieniem z 20 kwietnia 2018 r. starszy referendarz sądowy...
, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności, na podstawie...

II SA/Wa 283/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-16

adwokata M. C., kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy), stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług...
rozporządzenia opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...

I SAB/Wa 134/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

kasacyjnej kwotę 120,00 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 82,80 (osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   16