Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

II SAB/Łd 81/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-10

od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu. a.bł. Stowarzyszenie A. z siedzibą w Ł. zaskarżyło bezczynność...
Sądu Administracyjnego w Łodzi radcy prawnemu M. W. prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego w Ł. przy ul. A kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, obejmującą podatek...

I SA/Wa 1766/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych. Pismem z dnia 27 grudnia 2007 r. adwokat A. L. wniósł o przyznanie kosztów zastępstwa...