Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SA/Wa 463/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-08

) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2018 r. starszy referendarz sądowy przyznał L. K. (skarżącemu) prawo pomocy w zakresie...
prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...

IV SA/Wa 77/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-30

pomocy oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2018 r. starszy referendarz sądowy...
prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki...

IV SA/Wa 3244/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

, że obowiązek odprowadzenia takiego podatku od odszkodowania (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy bo podatku od towarów i usług) spowoduje spadek...
zd. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wtórne w stosunku do odszkodowania obowiązki publicznoprawne związane z podatkiem, nie mogą przekładać się na ocenę...

IV SA/Wa 891/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług...
z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według...

I SA/Wa 1495/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-27

z urzędu kwotę 147,60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60...
podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W rozpoznawanej...

I SAB/Wa 310/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-06

dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 3...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., W myśl natomiast § 21 ust. 1 pkt 2 lit...

I SA/Wa 1901/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-22

20/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych...
od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do § 21 ust. 1...

I SA/Wa 608/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-04

(dwieście dwadzieścia jeden 40/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden...
, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

IV SAB/Wa 253/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-14

na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 złotych (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Pismem z dnia 11 lipca 2017 r...
, opłata wynosi 240 zł. Zgodnie zaś z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia opłatę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług., W niniejszej sprawie została zaskarżona...

I SA/Wa 1495/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-11

z urzędu kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług...
, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23 %)., Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...
1   Następne >   +2   4