Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

II SA/Wa 459/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-09

oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Na rozprawie w dniu 5 grudnia 2014 r. pełnomocnik z urzędu G.M. - radca prawny M.T. - zwróciła...
ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...

II SA/Wa 1175/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-09

41,40 zł stanowiącą 23 % stawkę podatku od towarów i usług. W dniu 25 kwietnia 2014 r. adwokat M. G., pełnomocnik z urzędu E. K.o, zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu...
podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

I SA/Wa 1989/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-09

siedem 60/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych...
za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

I SA/Wa 2483/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-09

(sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych. Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2014 r. referendarz...
od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Obecnie stawka ta wynosi 23...

II SAB/Wa 82/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-12

podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie radca prawny K. B. reprezentował stronę skarżącą przed sądem I instancji...
ustalono, że należne pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie wynosi 50% z 240 zł, czyli 120 zł i powinno być podwyższone o kwotę 27,60 zł, stanowiącą podatek od towarów i usług...

II SAB/Wa 533/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-27

ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie adwokat M.M. został ustanowiony...
podatek od towarów i usług, który na dzień wydania postanowienia wynosi 23%, co łącznie stanowi kwotę 221,40 zł., Ponadto adwokat, stosownie do § 20 rozporządzenia, złożył...

II SA/Wa 2397/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-18

40/100) złotych, w tym tytułem opłaty kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych...
nie mniej niż 120 zł. W myśl zaś § 2 ust. 3 tego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

I SA/Wa 2384/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-06

podatku od towarów i usług to jest kwotę [...] ([...]) złotych. Adwokat A. I. została wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] (k- 97) pełnomocnikiem z urzędu...
. 3 tego rozporządzenia opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

V SA/Wa 1425/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-03

: [...], [...]) w tym: tytułem opłaty - kwotę [...] zł (słownie: [...]), tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę [...] zł (słownie: [...]złotych, [...]). Postanowieniem...
z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...

I SA/Wa 2576/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-26

) złotych, tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem złotych 60/100) złotych. Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2015 r. starszy referendarz...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług...
1   Następne >   +2   +5   +10   17