Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

(za 2020 r.), na podstawie przedłożonych kopii miesięcznych deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT-7), przedstawił zestawienie przychodów uzyskiwanych...
2020 r.;, - wskazanie źródeł uzyskiwanych przychodów w 2020 r., z podziałem na rodzaj prowadzonej działalności;, - przesłanie kopii deklaracji dla potrzeb podatku od towarów...

VII SA/Wa 2357/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

252,00 zł., Podkreślono, że skarżący w dniu 1 marca 2013 dokonał rejestracji podatku od towarów i usług i od tego dnia stał się czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku...
z Gminy G. i G. oraz zwrotu podatku VAT-7 na łączną kwotę 14.933,00 zł, a także posiada zobowiązania z tytułu dostaw i usług związanych z prowadzoną działalnością rolniczą...

V SA/Wa 3475/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-28

ze świadczonych tam usług. Ponadto, wpis domen do Rejestru, według wnoszącego sprzeciw, jest niezgodny z prawem z następujących powodów. Podniesiono również, że wymóg dysponowania...
się na interes ekonomiczny w celu uzasadnienia środków ograniczających swobodę świadczenia usług,, c. niewystarczający okres vacatio legis,, d. brak proporcjonalności...