Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

II SA/Go 1114/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-20

o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu, obejmującej sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej...
oraz wynagrodzenie w kwocie 120 zł (słownie sto dwadzieścia złotych), powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...