Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 2508/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-17

wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem...
udzielonej przed radcę prawnego ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

VI SA/Wa 3126/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-06

(pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług. Radca prawny M. G. został wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych...
ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów...

IV SA/Wa 2187/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-12

na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 11 lipca 2016 r., sygn. akt IV...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

IV SA/Wa 2159/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-21

przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...
w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie uznano, że pełnomocnikowi należy przyznać wynagrodzenie...

IV SA/Wa 267/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-11

i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej sprawie uznano...
. 'a' , podwyższając powyższą kwotę o stawkę podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cyt. rozporządzenia)., Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 ustawy...

IV SA/Wa 1255/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-24

pomocy oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2014 r. sygn. akt IV SA/Wa 1255/14 ustanowił...
postanowieniem z tego samego dnia przyznał adwokatowi M. S. kwotę 240 zł (powiększoną o kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług ) tytułem wynagrodzenia...

IV SA/Wa 711/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-14

prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 złotych (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Dnia 21...
lub postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 240 zł. Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłata ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług., W niniejszej sprawie...

IV SA/Wa 1160/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-14

prawa pomocy oraz kwotę 41,40 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2014 r. ustanowił dla Z. M. adwokata...
z urzędu oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług., Wyznaczona przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnik skarżącego złożyła wniosek...

IV SA/Wa 876/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-18

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym kwotę 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych 60/100) z tytułu 23 % podatku od towarów i usług. Na rozprawie...
)., Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia przyznana kwota ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności, tj. 23 % (art...

VI SA/Wa 3126/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-27

dwadzieścia złotych) powiększone o kwotę 27,60.złotych (dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy...
z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności., Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...
1   Następne >   +2   +5   8