Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

II SAB/Wa 200/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-03

prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Oświadczył, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części. Wniósł...