Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

II SAB/Łd 136/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-18

należnego podatku od towarów i usług na rzecz adwokat A.M., Kancelaria Adwokacka w Ł. przy ul. P. AG II SAB/Łd 136/15, U Z A S A D N I E N I E, Postanowieniem z dnia 25...
i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Wobec powyższego na podstawie art...