Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

IV SA/Po 227/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-21

.), podwyższone o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...
, tj. kwotę [...] zł. powiększoną o kwotę [...] zł. stawki podatku VAT Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 10 kwietnia 2012r. wydał postanowienie odrzucające...

II SAB/Ol 72/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-07

ww. rozporządzenia, wynosząca 240 zł. Przyznawana opłata byłaby podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...
o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2 ust. 3 ww. rozporządzenia). Cenę sporządzenia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie szacować...

II SAB/Ol 72/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-12

miałby stawka minimalna określona w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c ww. rozporządzenia, wynosząca 240 zł. Przyznawana opłata byłaby podwyższona o stawkę podatku od towarów i usług...
przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2 ust. 3 ww. rozporządzenia). Cenę...

III SA/Lu 1261/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-12

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)., Porównując wielkość kosztów postępowania (przy uwzględnieniu...
zapłaty gotówką za usługi dostawy energii., Wobec niewykazania przez skarżącego przesłanek z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 oraz na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono...

III SA/Lu 1262/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-12

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)., Porównując wielkość kosztów postępowania (przy uwzględnieniu...
zapłaty gotówką za usługi dostawy energii., Wobec niewykazania przez skarżącego przesłanek z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 oraz na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono...