Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Kr 1461/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-18

czterdzieści dwa złote, osiemdziesiąt groszy ) w tym 82,80 zł ( słownie: osiemdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23...

IV SA/Wa 2464/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-28

oraz kwotę 55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 31 października 2013 r., sygn. akt IV SO/Wa 57/13...
, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...

IV SA/Wa 2209/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-06

za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,2 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 25...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

IV SAB/Wa 194/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-06

siedem 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt IV SO/Wa 69/13 referendarz sądowy ustanowił dla J. C...
przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

II SA/Lu 131/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-25

pomocy prawnej udzielonej z urzędu; postanawia: przyznać adwokatowi M.S. wynagrodzenie w kwocie 146,40 zł (sto czterdzieści sześć zł 40/100, w tym podatek od towarów i usług...
), który prowadził już tę sprawę w I instancji wynosi 120 zł. Wynagrodzenie to powinno być powiększone o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22 %, zgodnie z § 2 ust. 3...

IV SA/Wr 792/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-18

podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania...
o tych opłatach. Stawka podatku od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i sług; Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)., Mając...

IV SA/Wr 397/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-27

podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka podatku...
od towarów i usług wynosi zaś 22% (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i sług; Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)., Mając powyższe na uwadze...

IV SA/Wa 815/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-21

na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wyrokiem z dnia 17 września 2014 r., sygn. akt IV SA...
w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu...

IV SA/Wa 2209/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-30

pomocy oraz kwotę 27,6 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia 25 listopada 2015 r. referendarz sądowy przyznał...
prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

II SA/Op 111/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-08-10

) zawierającej podatek od towarów i usług, w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy). J. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
z urzędu o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
1   Następne >   +2   +5   +10   54