Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Kr 680/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-13

(słownie: sto czterdzieści siedem złotych, sześćdziesiąt groszy) zawierającą podatek od towarów i usług w wysokości 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych...
zł tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu podwyższoną o stawkę podatku od towarów i usług., W dniu 29 lutego 2016 roku do tut. Sądu wpłynęła...

IV SA/Wa 2041/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-25

złotych i sześćdziesiąt groszy) stanowiącą równowartość kwoty podatku od towarów i usług, tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; 2. oddala...
ust. 1 rozporządzenia, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...

II SA/Wr 385/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-21

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20zł (słownie: pięćdziesiąt pięć 20/100), tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego...
prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu opłatę, o której mowa w ust. 1, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku...

IV SA/Wa 1334/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-24

prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 27,60 (dwadzieścia siedem 60/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wyrokiem z dnia 18 stycznia...
prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą...

IV SA/Wa 448/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-14

tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług...
administracyjnymi w pierwszej instancji wynoszą 240 zł., W myśl zaś § 4 ust. 3 opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według...

III SA/Kr 683/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

) zawierającą podatek od towarów i usług w wysokości 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych, czterdzieści groszy), stanowiącą wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej...
ta została podwyższona o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów...

IV SA/Wa 2061/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-05

groszy) powiększoną o kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kuratora ustanowionego...
od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o wynagrodzeniu (§ 1 ust. 3 ww...

III SA/Kr 1683/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-27

, dwadzieścia groszy) w tym 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...
, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą...

IV SA/Wa 340/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-10

wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wyrokiem...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną...

IV SA/Wa 342/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-10

wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz kwotę 41,40 (czterdzieści jeden 40/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. Wyrokiem...
korzysta z pomocy prawnej udzielonej przed adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną...
1   Następne >   +2   +5   +10   20