Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Lu 1248/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-16

[...]([...]) złotych, w tym kwota [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług oraz wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej...
w kwocie [...]złotych ([...]) złotych, w tym kwota [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług; II. odmówić zwrotu niezbędnych, udokumentowanych wydatków...

VII SA/Wa 358/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-15

. tytułem 23% podatku od towarów i usług; 2. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata A. Z. ustanowionej w ramach...
. stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług; 3. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata A. Z. ustanowionej w ramach...

II SA/Kr 1207/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-05

pięć złotych, dwadzieścia groszy ) w tym 55,20 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów...
udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju...

II SA/Kr 1207/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-05

złotych, dwadzieścia groszy ) w tym 55,20 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa...
przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach...

II SA/Kr 32/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-11

) w tym 55,20 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego...
udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności...

II SA/Kr 1001/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-16

z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
postanowienia. Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz...

II SA/Kr 125/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-20

zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć złotych, dwadzieścia groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu...
o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23...

II SA/Kr 547/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-06

. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania...
od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami ). ...

VII SAB/Wa 71/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-06

i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach, o czym stanowi § 2 ust. 3 ww...
. rozporządzenia., Z tych względów przyznano w niniejszej sprawie kwotę 240 zł. i kwotę 55,20 zł. tytułem 23% podatku od towarów i usług, za reprezentowanie przed sądem...

VII SA/Wa 1875/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-02

zastępstwa prawnego kwotę 240 zł. i tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 55,20 zł.; 2. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
zł. oraz kwotę 27,60 zł. stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług. W dniu [...] listopada 2014 r. zostało T. K. przyznane prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100