Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

I SA/Wr 1178/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-10-01

(bez podatku od towarów i usług) 98.649,59 zł, importowanych od wytwórcy, firmy B a.s. w F. w Czechach, że spółka ta dysponowała certyfikatem Polskiego Centrum Badań...
, a także za wykonanie usług nie spełniających odpowiednich wymagań oraz w przepisach rozdziału 3 ustawy o Inspekcji Handlowej. W szczególności Inspektor zaznaczył...

IV SA 2638/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-05

, a także za wykonanie usług nie spełniających odpowiednich wymagań /Dz.U. nr 55 z 2000r. poz. 661/, Na decyzję tę wniósł skargę do NSA J. G.. Podnosił nie zbadanie całokształtu...
. J. G. przedstawił też na dowód wycofania z obrotu linek sznurkowych 3000kg fakturę korygującą nr [...] z 8 maja 2000r. obejmującą zwrot towaru - linki holowniczej...