Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 901/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-24

, 18 lipca, 1 sierpnia, 14 sierpnia 2018 r. Faktury te, zgodnie z art. 106a pkt 1 i art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz...
gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług w ust. 1 pkt 1-24 wymienia elementy...

VI SA/Wa 584/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-21

ewidencja, o której mowa w art. art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (zawierająca mi.in.: dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania...
, które zawierają wszystkie obowiązkowe elementy z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Podkreślić należy, że wśród tych elementów nie wymienia się podpisu...

VI SA/Wa 2427/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-26

detaliczną oraz należny podatek od towarów i usług, natomiast cena hurtowa - urzędową cenę zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu...
medycznego powiększoną o urzędową marżę hurtową oraz należny podatek od towarów i usług (art. 2 ust. 1 pkt 5). W myśl art. 68 ust. 1 obrót detaliczny produktami leczniczymi...

VI SA/Wa 512/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-07

podatku od towarów i usług (VAT): za okres 2014 r. do marca 2015 r. - kwota z tytułu podatku wyniosła [...] zł, natomiast za III i IV kwartał 2015 r. odpowiednio [...] zł...
inwentaryzacyjne, P. - faktury za przepakowanie towaru, P. - dodatkowy koszt usługi przepakowania, Umowa zlecenia przepakowania produktów leczniczych z firmą P., Postanowienia URPL...

VI SA/Wa 24/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

faktycznego wykonania usług. Skarżąca przedstawiła zasady wystawiania faktur VAT uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zawarte w jej art...
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221), dalej 'ustawa o VAT'. Rzeczywiście, organ nie ocenił stanu faktycznego z punktu...

II GZ 747/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-02

hurtowni, która generuje przychody dla Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT): za okres 2014 r. do marca 2015 r. - kwota podatku wyniosła 930.0000 zł...
towarów, produktów leczniczych i medycznych, opakowań, przeznaczonych do utylizacji to: 525.000 zł. Spółka podała również, że wykonanie decyzji doprowadzi do zamknięcia...

VI SA/Wa 512/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-19

podatku od towarów i usług (VAT): za okres 2014 r. do marca 2015 r. - kwota z tytułu podatku wyniosła [...] zł, natomiast za III i IV kwartał 2015 r. odpowiednio [...] zł...
w hurtowni ([...] osób) oraz konieczności zniszczenia produktów znajdujących się w hurtowni: szacunkowy koszt towarów (produktów leczniczych i medycznych, opakowań...

VI SA/Wa 318/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-15

czas aktywnie podejmuje ochronę swoich praw w sprawach dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług, który zdaniem organów podatkowych jest nienależny, niestety...

VI SA/Wa 2387/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-27

nr 13 do tego protokołu. Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował bowiem prawidłowość i rzetelność rozliczania podatku od towarów i usług., W myśl art. 78 ust. 1 pkt 3...
bowiem prawidłowości i rzetelności rozliczania przez skarżącą podatku od towarów i usług natomiast nie zawierała oceny działań skarżącej w oparciu o obowiązujące prawo farmaceutyczne...

VI SA/Wa 3598/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-06

Farmaceutyczny, powołując się na art. 29 a ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm...
z opłaty podnosząc, że pobrany podatek jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy 2013, oraz że jej poniesienie może zagrozić...
1   Następne >   +2   4