Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-16

operacyjnej, które wyniosły [...] zł., Z deklaracji podatku VAT za II kwartał 2017 r. wynika, że spółka wykazała wartość dostaw towarów i usług na kwotę 250 zł, i nabycie towarów...
i usług na kwotę 3.098 zł. Z deklaracji podatku VAT za III kwartał 2017 r. wynika, że spółka wykazała nabycie towarów i usług na kwotę 2.476 zł. Przedłożyła...

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

VAT za II kwartał 2017 r. wynika, że spółka wykazała wartość dostaw towarów i usług na kwotę [...] zł, i nabycie towarów i usług na kwotę [...]zł. Z deklaracji podatku...
i koszty uzyskania przychodu oraz nadesłane deklaracje podatku VAT za II i III kwartał 2017 r. z wykazaną wartością dostaw towarów i usług odpowiednio [...] zł (za II...