Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SAB/Wa 779/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-05

z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku...
od towarów i usług., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że opłata dla pełnomocnika z urzędu wynosi 240 zł i powinna być podwyższona o podatek od towarów i usług...

II SA/Wa 487/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-24

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Adwokat P. K. został wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w [...] pełnomocnikiem...
za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie...

II SAB/Wa 173/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-17

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 14 września 2016 r. stwierdził...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług...

II SA/Wa 2235/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-13

23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 maja 2017 r...
, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności...

II SA/Wa 1286/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-15

osiemdziesiąt złotych) oraz kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej...
od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie do powołanych...

II SAB/Wa 12/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-03

(czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu. Wojewódzki Sąd...
rozporządzenia, opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju...

II SA/Wa 1621/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-31

kwotę 240 (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, łącznie kwotę...
się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług., Stosownie...

II SA/Wa 302/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-16

stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług. W dniu 1 września 2008 r. adwokat K. G. - wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, jako pełnomocnik z urzędu K. K...
podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach...

II SAB/Wa 1131/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

adwokata P. J. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług...
rozporządzenia, opłaty za czynności adwokata ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., W niniejszej...

II SAB/Wa 53/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-26

% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Radca prawny T. N. został wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych...
podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach., Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że należne pełnomocnikowi...
1   Następne >   +2   +5   11