Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

I FSK 978/14 - Wyrok NSA z 2016-09-21

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2...
w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2001 r., 1.2. Przedstawiając...

I FSK 1631/16 - Wyrok NSA z 2018-09-28

Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia 23 lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące...
Kontroli Skarbowej z dnia 23 lutego 2015r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2008r...

I FSK 1632/16 - Wyrok NSA z 2018-09-28

Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia 27 lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące...
odmowy wznowienia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2008 r., Z przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji stanu...

I FSK 1163/07 - Wyrok NSA z 2008-11-05

Skarbowej z dnia 31 sierpnia 2006 r., [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, dziewięciu decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług...
, po wznowieniu postępowania, dziewięciu decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług., W uzasadnieniu wyroku, przedstawiając stan sprawy, Sąd podał, że Dyrektor Urzędu...

I FSK 1238/15 - Wyrok NSA z 2017-03-02

2002 r., a także określającą zobowiązanie w podatku od towarów i usług za miesiące: lipiec, wrzesień, listopad i grudzień 2002 r., a nadto ustalił dodatkowe zobowiązanie...
w podatku od towarów i usług., Dyrektor Izby Skarbowej w B. decyzją z 29 listopada 2006 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora UKS w B., Wojewódzki Sąd...

I FSK 58/15 - Postanowienie NSA z 2017-04-27

., nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okresy od marca 1999 r. do marca 2000...
wznowienia postępowania zakończonego decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okresy od marca 1999 r. do marca 2000 r., uchylił...

I FSK 959/07 - Wyrok NSA z 2008-08-27

Kontroli Skarbowej z dnia 29 czerwca 2006 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w przedmiocie podatku od towarów i usług 1. oddala...
września 2003r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od marca do grudnia 1999r. i od stycznia do marca 2000r., stwierdzając, że decyzja z 30...

I FSK 1235/05 - Wyrok NSA z 2006-10-19

. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie o podatek od towarów i usług oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd...
podatku od towarów i usług dotyczącej J. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 'M.' w S. oraz poprzedzającą...

I FSK 104/06 - Wyrok NSA z 2006-10-19

nieważności dwunastu decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 r. 1) oddala skargę kasacyjną 2) zasądza od 'D.' spółka z o.o. w K. na rzecz...
dwunastu decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S. z dnia 14 sierpnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2001 r...

I FSK 68/05 - Wyrok NSA z 2005-07-20

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 15 września 2003 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22...
., (...), wydaną w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług, kwoty różnicy w tym podatku oraz dodatkowego zobowiązania w tym podatku za październik i grudzień...
1   Następne >   +2   +5   +10   15