Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 790/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-17

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 177, poz.1054 ze zm.)., W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30...