Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

I OSK 106/06 - Wyrok NSA z 2006-11-29

. o podatku od towarów i usług czy ustawa z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym, gdzie takie jednostki, jako podatnicy, są adresatami obowiązków publicznoprawnych. Dlatego...
też stroną postępowania podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług albo podatku akcyzowego, a w konsekwencji podmiotem wyposażonym w zdolność prawną jest spółka...