Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Kr 810/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-05

. nr [...] , w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od grudnia 2010 r. do grudnia 2011 r., - z dnia 4 listopada 2014 r. nr [...] , w przedmiocie podatku od towarów i usług...
Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie rzetelności, deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 1...

I FSK 1071/15 - Wyrok NSA z 2017-02-10

postępowania podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od M. M. i T. G. solidarnie na rzecz Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w G...
sprawy., Ostateczną decyzją z 5 listopada 2010 r. Dyrektor UKS określił G. wysokość podatku od towarów i usług za poszczególne okresy od października 2005 r. do marca 2006 r...

I FSK 1937/16 - Wyrok NSA z 2017-09-22

., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za okresy od kwietnia do grudnia 2013 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za okresy od kwietnia do grudnia 2013r., uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli...

I SA/Gd 1363/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-24

dla 'A' G. i M. spółka cywilna wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za poszczególne okresy od października 2005 r. do marca 2006 r., II., Stan...
, aby zainicjować postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług koniecznym jest wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną...

I SA/Op 44/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-13

wobec Z. P. (dalej jako: skarżący, strona, podatnik) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2007 r., W uzasadnieniu organ odwoławczy wyjaśnił, że wnioskiem...
w Opolu nr [...] z dnia 2 października 2014 r. określającej skarżącemu zobowiązanie w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2007 r. w wysokości 20.180 zł, na podstawie...

I SA/Kr 77/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-14

. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 16 listopada 2015r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu do zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za wrzesień 2015r...
rozliczenia podatku od towarów i usług za wrzesień 2015r. W trakcie postępowania kontrolnego dokonano sprawdzenia dokumentacji źródłowej za kontrolowany okres, tj. rejestru...

I FSK 1236/17 - Wyrok NSA z 2019-12-11

r. nr [...] w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji ostatecznej w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2012 r...
zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 r., 2. Decyzje te wydane zostały na skutek złożenia przez Skarżącego 25 maja 2015 r. wniosku...

III SA/Wa 3191/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-13

postępowania decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2006 r. postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli...
w W. z dnia [...] sierpnia 2016 r., w przedmiocie odmowy uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe...

III SA/Gl 1502/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-25

decyzji z [...] r. nr [...] , w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za styczeń 2006 r., W podstawie prawnej organ powołał art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia...
z [...] r. nr [...] , określił 'A' Sp. z o.o. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń 2006 r. w kwocie 441.294,00 zł. Przedmiotowa...

I SAB/Rz 6/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-03

Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług za październik i listopad 2015 r., oddala skargi. Przedmiotem skarg A. (zwanej dalej jako Spółka...
) jest bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego (zwany dalej jako Naczelnik) w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług za październik i listopad 2015 r., W dniu 22 lipca 2016...
1   Następne >   +2   +5   +10   92