Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

II SO/Bk 18/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-08

, stawka za sporządzenie w/w opinii wynosi 180 zł. Stawkę tę zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług...

II SAB/Łd 132/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-10

złotych (dwieście czterdzieści) powiększoną o należny podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu. A. P. W dniu 31...

VII SA/Wa 2403/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-21

złotych) oraz kwotę 52,80 zł (pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) stanowiącą 22 % podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...

VII SA/Wa 1918/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

), w tym tytułem zastępstwa prawnego kwotę 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), tytułem 23 % podatku od towarów i usług kwotę 57,50 zł (pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt...

VII SA/Wa 1277/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-08

sześćdziesiąt groszy), w tym: tytułem zastępstwa prawnego kwotę 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych) , zaś tytułem 23% podatku od towarów i usług kwotę 96,60 zł...