Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SA/Ol 217/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-04

ustanowionego z urzędu opłaty, o których mowa w ust.1, Sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...
od towarów i usług, obowiązujących w dniu orzekania o tych opłatach., Wobec tego, na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo, o postępowaniu przed sądami...